Kulttuurikeskus Caisan turvallisemman tilan periaatteet

Kaikilla on yhdenvertainen oikeus osallistua Caisan toimintaan ilman pelkoa epäasiallisesta kohtelusta 

Julkilausuttujen turvallisemman tilan periaatteiden tavoite on luoda Caisaan toimintakulttuuria, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä.  

Jokainen meistä vastaa omasta käytöksestään.  Caisassa tuomitsemme kaiken epäasiallisen kohtelun ja puutumme siihen. 

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitamme esimerkiksi 

  • syrjintää, fyysistä tai verbaalista häirintää, ahdistelua tai asiatonta käytöstä, joka kohdistuu esimerkiksi 

    • sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon ja vakaumukseen, mielipiteeseen, vammaan, terveydentilaan, ikään tai muuhun henkilöön liittyvään ominaisuuteen. 


Caisassa kunnioitamme toisiamme  

Kunnioitamme toisiamme ja toistemme henkilökohtaista fyysistä ja henkistä tilaa. Otamme tämän huomioon käytöksessämme ja puheessamme. Jos olemme epävarmoja, kysymme mikä on toisesta sopivaa.  

  • Pyydä tilaa itsellesi tarvittaessa. Emme koske toista kysymättä lupaa. Emme häiritse asiattomalla käytöksellä tai esimerkiksi tuijottamalla.  

  • Kunnioittava puhe tai käytös ei pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa. Pitäydymme rasismista, ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä. 


Caisassa vältämme ennakkoluuloja ja turhia oletuksia toisistamme  

Olemme keskenämme monella tapaa erilaisia ja ilmaisemme itseämme monin eri tavoin. Kun haastamme omat ennakkoluulomme ja oletuksemme, pystymme tasapainoisemmin tutustumaan uusiin ihmisiin, asioihin ja näkökulmiin.  


Caisassa kuuntelemme toisiamme  

Pyrimme olemaan avoimia ja kuuntelemaan toisiamme. Annamme tilaa keskustelulle. Huolehdimme yhdessä siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioitamme keskusteluissa toisten yksityisyyttä ja käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti. Meillä on myös oikeus olla kunnioittavasti erimieltä toistemme kanssa.  


Caisassa erehdymme ja teemme virheitä  

Erehtyminen on inhimillistä. Erehdyksiä tapahtuu myös hyvistä tarkoituksista huolimatta. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Ole myös valmis antamaan anteeksi muille.  


Caisassa puutumme epäasialliseen kohteluun – pyydä henkilökunnalta apua ongelmatilanteisiin 

Jos koet tai todistat epäasiallista käyttäytymistä, sinulla on oikeus asiallisesti pyytää toista lopettamaan tai muuttamaan käyttäytymistään.   

  • Pyydä apua henkilökunnalta ongelmatilanteisiin. Uhkaavissa tilanteissa lähin apu löytyy aina Caisan vahtimestarilta, Caisan aulasta (puh. 09 310 80008).  


Kerro meille epäasiallisesta kohtelusta Caisassa 

Oletko kohdannut ongelmallisia tilanteita? Kerro siitä meille: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute