Open call

Caisan open call

Open call -haku Caisan ohjelmistoon syyskaudelle 2024 on päättynyt. Kiitos hakemuksista! 

Kulttuurikeskus Caisan päätehtävä on edistää moninaisuutta ja inkluusiota Helsingissä taiteen ja kulttuurin keinoin. Toimintamme rakentuu kaksi kertaa vuodessa avattaville tuotantohauille, joiden pohjalta toteutamme sisältöjä yhdessä taidekentän kanssa.  Haluamme eri toiminnoissamme peilata helsinkiläisten moninaisuutta tuomalla joko teemoissa tai tekijöissä esille mm. eri vähemmistöjä. Pyrimme parantamaan fyysistä ja henkistä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Toiminnassamme tärkeitä ovat myös ajankohtaisuus ja kantaaottavuus sekä mm. yhteisöllisyys, osallistavuus ja monikielisyys.  Haluamme tarjota helsinkiläisille yleisöille ammattimaisia ja omaperäisiä taide-elämyksiä.  

Tulevat haut: 

Kevätkaudella 2025  
Esittävän taiteen ensi-illat ja uusintaesitykset, näyttelyt, sarjat (esim. konserttisarjat, elokuvasarjat), festivaalit ja konsertit.  
  
Tällä haulla emme hae kansainvälisiä vierailutuotantoja.   
Hakuaika: 3.6.2024 klo 9.00 alkaen 4.8.2024 klo 23.59 asti.  
  
Syyskaudella 2025  
Esittävän taiteen ensi-illat ja uusintaesitykset, näyttelyt, sarjat (esim. konserttisarjat, elokuvasarjat), festivaalit ja konsertit.  
  
Tällä haulla emme hae kansainvälisiä vierailutuotantoja.   
Hakuaika: 16.12.2024 klo 9.00 alkaen 12.1.2025 klo 23.59 asti.  Mitä tarjoamme:  

Kaikille Caisan ohjelmistoon valituille tuotannoille tarjotaan käyttöön Caisan tilat, tekniikkakalusto sekä tekninen henkilökunta. Odotamme esittävien taiteiden tuotannoilta omaa ääni- ja/tai valosuunnittelua. Yhteistyön sujuvoittamiseksi, kullekin tuotannolle osoitetaan Caisan tuottaja, joka vastaa tuotannon hallinnoinnista talon osalta. Palkkioista ja muista kuluista neuvotellaan kunkin tuotannon kanssa erikseen ennen sopimuksen solmimista. Viestinnän osalta, kaikki Caisan ohjelmistossa olevat tuotannot esitellään Caisan verkkosivuilla, tarkemmista toimenpiteistä neuvotellaan toimialamme viestintäpalvelun kanssa. Odotamme tuotannon yhteistyökumppanilta omaa panostusta viestintään ja markkinointiin.  

Caisan tiloihin ja tekniikkavarusteisiin voi tutustua verkkosivuillamme.

Virtuaalikierros Caisan tiloihin

Caisan tekninen varustus


Mahdolliset yhteistyömuodot: 
Alla on lueteltu neljä erilaista yhteistyömuotoa. Mieti, mihin niistä tuotantosi sopisi parhaiten. Lopullinen yhteistyömuoto neuvotellaan ennen sopimuksen tekoa.  

a) Tuotanto tarvitsee tilat ja tekniikan, jolloin kulut on katettu muulla tavalla, esim. avustuksella tms.   
b) Tuotanto tarvitsee tilojen ja tekniikan lisäksi taloudellista panostusta kuluihin.   
c) Tuotanto toivoo Caisan kattavan kaikki kulut.  
d) Tuotannon kiinteä myyntihinta Caisalle (emme kata esim. esitysten tai näyttelyjen kaikkia valmistuskuluja)  

Caisa soveltaa palkkioissa liittojen esityskorvauksia. Mikäli tuotantoon liittyy lipunmyyntiä, sen jaosta neuvotellaan peilaten eri yhteistyömuotoihin. Caisa ei myöskään jaa avustuksia vaan niistä vastaa Helsingin kaupungin Kulttuurin edistämispalvelun avustusyksikkö.   


Kuinka päätämme:   
Caisan tiimi lukee kaikki hakemukset ja valikoi niistä jatkoneuvotteluita varten ne tuotannot, jotka parhaiten vastaavat Caisan valintakriteerejä:  

  • Caisan päätehtävä moninaisuuden ja inkluusion edistämisessä  

  • Sisällön kiinnostavuus ja ajankohtaisuus  

  • Tuotannon ammattimaisuus  

  • Soveltuvuus Caisan tiloihin huomioiden talon tekninen varustus   

  • Soveltuvuus huomioiden aikataulut    

Jatkoneuvottelujen jälkeen tiimi tekee lopulliset päätökset ja niistä ilmoitetaan hakijoille lokakuun loppuun mennessä.  

Mikäli ehdotuksesi ei tällä kertaa tule valituksi, on sinulla myös mahdollisuus vuokrata tilojamme käyttöösi. 


Teatteri & sirkus, festivaalit/ tapahtumat  
tuottaja Jaana Lindman  
puh. 09 310 37005  
jaana.lindman(at)hel.fi  

Musiikki, kieli & kirjallisuus  
tuottaja Kitari Mayele  
puh. 09 310 37506  
kitari.mayele(at)hel.fi  

Tanssi & elokuvat  
tuottaja Johanna Rissanen  
puh. 09 310 37798  
johanna.rissanen(at)hel.fi  

Tilojen varaukset ja vuokrat  
tuotantoassistentti Merja Taivalantti-Bouchghoul  
puh. 09 310 37503  
merja.taivalantti-bouchghoul(at)hel.fi