Kurser för skolklasser

5 x 2 kurser

Caisas 5x2-kurser stöder skolornas konstundervisning och internationaliseringsfostran. På Caisa ordnas också kortare kurser och verkstäder.