Om oss


Kulturcentret Caisa grundades 1996 för att med hjälp av konstens och kulturens medel främja Helsingfors utveckling till en mångformig stad. På Caisa ordnas föreställningar, evenemang och utställningar samt ges konstundervisning. Lokalerna kan också hyras. Kulturcentret Caisa välkomnar alla! 

Våra värden:

  • Mångfald, känslor, omgivning/natur, kön/sexualitet, trygghet, individ/identitet, gemenskap, solidaritet, ålder/generation, sinnen/kroppsuppfattning


Följ oss i sociala medier, bli stamkund

Du hittar oss även i sociala medier. Caisa finns på Facebook och Instagram.
@caisahelsinki


HISTORIK

Det internationella kulturcentret Caisa grundades 1996 efter exemplet av den internationella mötesplatsen som grundades i Åbo redan tidigare. Inrättandet föregicks av en omfattande diskussion om de nya behov och utmaningar som den ökade invandringen förde med sig. Helsingfors stadsfullmäktige fattade beslut om inrättande av ”en internationell mötesplats” 1995 och efter att lämpliga lokaler hittades, öppnade Caisa sina dörrar den 26 mars 1996.

Caisa fick sitt namn genom en namntävling. Namnet hänvisar till centrumets ursprungliga adress på Kajsaniemigatan 6 B och till orden ”Casa International” (ett internationellt hus eller hem).

De första åren präglades av intensiv utveckling. Caisa hade som mål att stödja integration av nya etniska och kulturella minoriteter i det finländska samhället utan att förlora den egna identiteten, kulturen och det egna språket. På Caisa togs fram nya former av invandrararbete som främjar mångformighet. Caisa var pionjär och kuvös vars arbetsmetoder spreds till Helsingfors övriga förvaltningar och till andra städer.

Till en början var Caisa en del av både socialverkets och kulturcentralens verksamhet, tills socialverket hoppade av projektet. Som en del av Helsingfors kulturcentral har Caisas verksamhet fokuserat alltmer på de olika formerna av kultur samtidigt som staden har utvecklat integrationsverksamheten för invandrare vid andra ämbetsverk.

År 2003 fick Caisa nya och större lokaler på Kajsaniemigatan 17 C. Samma år inrättade Caisa en webbaserad databank. Banken utvecklades hos Caisa fram till 2011, då den flyttades till Helsingfors stadskansli. Idag är Infopankki verksam i ett flertal städer i Finland. Caisa och Infopankki beviljades Statens pris för informationsspridning och Helsingfors stads diversitetspris 2008.

År 2018 flyttade kulturcentrumet från Kajsaniemi till Berghäll, till lokalerna för en före detta brödfabrik på s.k. Elantokvarterets innergård. Det nya Caisa rymmer ett auditorium med 120 platser, en festsal med 180 platser, möteslokaler och ett galleri.

Direktörer för Caisa har varit:

Tuula Leino 1996-2001
Tuula Meres-Wuori 2001-2003
Johanna Maula 2002-2011
Ahmed Akar 20.8.2007-31.12-2008, 17.5.-31.7.2010
Paiju Tyrväinen 1/2012-8/2012
Leena Pellilä 9/2012-12/2013
​​​​​​​Tomi Purovaara 1/2014-7/2016
Cátia Suomalainen Pedrosa 8/2016-


Helsingfors främjar konst, kultur och kreativitet

Helsingfors stad utvecklar en huvudstadsregion med kulturell rikedom genom att främja konst, kultur och kreativitet. Tjänster som riktas till stadsbor är kulturevenemang, föreställningar, utställningar, kurser och konstpedagogik. Genom sina tjänster vill Helsingfors stad säkerställa att kulturutbudet är mångsidigt och tillgängligt för alla.

Helsingfors stads sektor för kultur och fritid har totalt åtta kulturcentrum: Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Stoa, Savoyteatern och Nordhuset. Kulturcentrumen erbjuder helsingforsarna mångsidiga kulturtjänster som konserter, teaterföreställningar, utställningar, barnevenemang och konstundervisning. Sommartid ger även Esplanadscenen utomhuskonserter. Helsingforsborna och området för konst och kultur i Helsingfors samarbetar intensivt för evenemangen på kulturcentrumen.

Även motions-, ungdoms- och bibliotekstjänsterna, HAM Helsingfors konstmuseet, stadsmuseet samt stadsorkestern är tjänster under Helsingfors stads sektor för kultur och fritid.