För media

Bästa redaktör

Caisa har en elektronisk bild- och textbank. Lösenordet får du av marknadsföringsplaneraren per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör Helsingfors stads kultur- och fritidsektors evenemang.

Kommunikationsplanerare Piia Latvala
piia.latvala@hel.fi, 040 529 1675

Kommunikationsspecialist Minna Roine
minna.roine@hel.fi, 040 192 4579