Kurser

Verkstäder och kurser för barn

Mobiltelefonerna fram! – Mediekonstverkstad för 12–18-åringar 

Veckor 37-47, inte i vecka 42

På fredagar klo 16-18 (17.9-26.11.) 

Verkstaden har som avsikt att öppna konceptet mediakonst genom video- och ljudkonst. Under verkstaden arbetar man främst med sin egen mobiltelefon, och bekantar man sig med hur man kan utnyttja dess möjligheter. Under verkstaden lär vi oss observera den egna omgivningen, fördjupar oss i hur mobiltelefonens kamera kan användas, lär vi oss ljuddesign och bekantar vi oss med video- och ljudediteringsprogram som är lätta att använda. Handledarna stöder verkstadsdeltagarna i att hitta och stärka sina egna bildkulturer och att synliggöra dem. Till verkstaden hör föreläsningar, samtal, övningar och hemläxor i form av observationsuppgifter. Till sist produceras ett verk utgående från de tekniker man lärt sig under verkstaden.  

Verkstadsinstruktörer: Saban Ramadani och Andra Savenius

Kurser för skolgrupper

Caisas 5x2-kurser stöder skolornas konstundervisning och internationaliseringsfostran. På Caisa ordnas också kortare kurser och verkstäder.

Fritidskurser för barn

Barn får möjlighet att prova på att skapa konst och utveckla sina sociala färdigheter tillsammans med andra barn. 

http://www.caisa.fi/sv/avointoimintasv