Kurssit koululaisryhmille

5x2-taidekurssit

Helsingin kaupungin kulttuuritalojen 5x2-taideopetus on kurssimuotoista, helsinkiläisille alakoululuokille suunnattua taidekasvatusta. Opetusta annetaan viiden viikon jaksoissa, kaksi tuntia viikossa – yhteensä 5 kertaa 2 tuntia kerrallaan. Tästä muodosta kurssit ovat saaneet nimensä.

Kurssit ovat kouluille maksuttomia. Opetukseen hakeudutaan koulun oman kulttuurikoordinaattorin kautta.

Kurssille osallistuva luokka jaetaan luokan koosta riippuen useampaan pienryhmään, jotka opiskelevat eri taideaineita taideopettajan johdolla.

5x2-taidekurssien tavoite on kannustaa lapsia taideharrastusten pariin ja tukea alakoulujen taidekasvatusta toimintaan sopivien tilojen, laadukkaiden välineiden ja materiaalien, pienryhmässä tapahtuvan, ammattitaitoisen taideopetuksen avulla.

Osallistumiseen liittyvä tavoite on, että jokainen helsinkiläinen alakoululainen pääsee kerran 5x2-taidekursseille.

5x2-opetusta järjestetään Caisan lisäksi Annantalossa, Malmitalossa, Stoassa, Vuotalossa, Maunula-talossa, ja Kanneltalossa. Vuosittain 5x2-taidekursseille osallistuu noin 6000 alakoululaista. 5x2-taidekursseja on järjestetty vuodesta 1987 lähtien. Toiminta alkoi Annantalolta.

Jokaisessa toimipisteessä on oma kurssikoordinaattori tai taidekasvatustuottaja, joka vastaa oman talonsa 5x2-taidekursseista. Kulttuurikeskus Caisassa kursseista vastaa Teemu Savikurki (teemu.savikurki@hel.fi).


Caisan 5x2-taidekurssit syyslukukaudella 2021


I-jakso 5x2-taidekurssit viikot 37-41

 1. Tiistait klo 9-10.30. (14.9. / 21.9. / 28.9. / 5.10. / 12.10.) Kuvataide (optiset illuusiot), arkkitehtuuri, kuvataide (identiteetti).

 2. Tiistait klo 11-12.30. (14.9. / 21.9. / 28.9. / 5.10. / 12.10.) Kuvataide (optiset illuusiot), arkkitehtuuri, kuvataide (identiteetti).

 3. Keskiviikot klo 9-10.30. (15.9. /22.9. / 29.9. / 6.10. / 13.10.) Kuvataide (optiset illuusiot), Kuvataide (identiteetti), Kierrätystaide.

 4. Keskiviikot klo 11-12.30. (15.9. /22.9. / 29.9. / 6.10. / 13.10.) Kuvataide (optiset illuusiot), Kuvataide (identiteetti), Kierrätystaide.

 5. Torstait klo 9-10.30. (16.9. / 23.9. / 30.9. / 7.10. / 14. 10.) Sanataide, Arkkitehtuuri, Kiinalainen kalligrafia.
  ​​​​​​​
 6. Torstait klo 11-12.30. (16.9. / 23.9. / 30.9. / 7.10. / 14. 10.) Sanataide, Arkkitehtuuri, Kiinalainen kalligrafia.


II-jakso 5x2-taidekurssit viikot 43-47

 1. Tiistait klo 9-10.30. (26.10. / 2.11. / 9.11. / 16.11. / 23.11.) Kuvataide (optiset illuusiot), arkkitehtuuri, kuvataide (identiteetti).

 2. Tiistait klo 11-12.30. (26.10. / 2.11. / 9.11. / 16.11. / 23.11.) Kuvataide (optiset illuusiot), arkkitehtuuri, kuvataide (identiteetti).

 3. Keskiviikot klo 9-10.30. (27.10. / 3.11. / 10.11. / 17.11. / 24.11.) Kuvataide (optiset illuusiot), Kuvataide (identiteetti), Kierrätystaide.

 4. Keskiviikot klo 11-12.30. (27.10. / 3.11. / 10.11. / 17.11. / 24.11.) Kuvataide (optiset illuusiot), Kuvataide (identiteetti), Kierrätystaide.

 5. Torstait klo 9-10.30. (28.10. / 4.11. / 11.11. / 18.11. / 25.11.) Sanataide, Arkkitehtuuri, Kiinalainen kalligrafia.

 6. Torstait klo 11-12.30. (28.10. / 4.11. / 11.11. / 18.11. / 25.11.) Sanataide, Arkkitehtuuri, Kiinalainen kalligrafia.

Varaukset ja tiedustelut: teemu.savikurki@hel.fi

Varauksen tarvittavat tiedot:

 • Koulun nimi
 • Opettajan nimi
 • Opettajan puhelinnumero
 • Luokkatunnus
 • Oppilaidenmäärä
 • Oppilaita koskevat mahdolliset erityistarpeet
 • Kurssiajankohta (jakso I tai II, luokat 1-6.)