Tietoa meistä

Caisa on Helsingin Rautatientorin vieressä sijaitseva, 1996 perustettu kansainvälinen kulttuurikeskus. Caisa edistää verkostomaisella toimintamallillaan eritaustaisten kaupunkilaisten ja organisaatioiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä, kehittää ulkomaalaisten ammattitaiteilijoiden työskentelyolosuhteita sekä tukee etnisten vähemmistöjen omaehtoista kulttuurin harjoittamista.

Caisan järjestää toimintaa itse sekä yhdessä kumppaniensa kanssa niin omissa tiloissaan kuin muualla. Konsertit ja esitykset, näyttelyt, seminaarit ja keskustelutilaisuudet sekä festivaalit, kurssit ja kerhot ovat Caisan ydintoimintaa. Ammattitaiteilijoille Caisa järjestää neuvonta- ja verkottumistilaisuuksia. Caisan tiloja vuokrataan myös erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin.

Caisa on avoin ja dynaaminen kulttuurikeskus, jonka tehtävä on edistää Helsingin kehittymistä kulttuurisesti monimuotoisemmaksi kaupungiksi. Tavoitteena on saada eritaustaiset helsinkiläiset mukaan kaupungin kulttuurielämään aktiivisina tekijöinä ja kokijoina.

Caisa tekee yhteistyötä kaupunkilaisten, työryhmien ja projektien, järjestöjen, taidelaitosten, tutkijoiden, kaupungin muiden virastojen sekä monikulttuurisuusalan valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Caisa toimii omissa toimitiloissaan sekä verkostomaisen yhteistyön kautta kumppaniensa tiloissa.Toimijat

Caisan tiloissa toimivat myös 


interkulttuuriset taiteilijat

Caisassa toimiva projektihuone on useiden ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden kotipesä.

Lue lisää


Cafe caisa - Mesopotamia

Cafe Caisa ravintola Mesopotamia tarjoaa kurdilaisia herkkuja itämaiseen tapaan. 

lue lisää


verkosto ja kumppanit

Verkostomainen toimintaperiaate on Caisan ydintä, sillä yhteistyöllä pienetkin toimijat ovat vahvempia.

lue lisää


Historia

Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa perustettiin vuonna 1996, esimerkkinään aiemmin Turussa perustettu kansainvälinen kohtaamispaikka. Perustamista edelsi laaja keskustelu lisääntyvän maahanmuuton synnyttämistä uusista tarpeista ja haasteista.  Helsingin kaupunginvaltuusto päätti "Kansainvälisen kohtaamispaikan" perustamisesta 1995, ja kun tilat löytyivät, avasi Caisa ovensa 26.3.1996.

Caisa sai nimensä nimikilpailun tuloksena. Nimi viittaa keskuksen alkuperäiseen sijaintiin Kaisaniemenkatu 6 B:ssa sekä sanoihin "Casa International" (kansainvälinen talo tai koti).

Alkuvuodet olivat vilkasta kehittämisen aikaa. Caisan tavoitteena oli tukea uusien etnisten- ja kulttuurivähemmistöjen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan heidän oman identiteettinsä, kulttuurinsa ja kielensä kuitenkin säilyttäen. Caisassa kehitettiin useita uusia maahanmuuttaja- ja monimuotoisuutta edistäväntyön muotoja. Caisa toimi pioneerina ja hautomona, jonka työmuotoja levisi Helsingin muihin hallintokuntiin sekä muihin kaupunkeihin.

Aluksi Caisa oli osa sekä sosiaaliviraston että kulttuurikeskuksen (ent. kulttuuriasiankeskus) toimintaa, kunnes sosiaalivirasto vetäytyi hankkeesta. Helsingin kulttuurikeskuksen osana Caisan toiminta on painottunut yhä enemmän kulttuurin eri muotoihin, samalla kun kaupunki on kehittänyt maahanmuuttajien kotouttamistoimintaa muissa virastoissa.

Uudet, suuremmat tilat Caisa sai 2003 Kaisaniemenkatu 17 C:ssä. Samana vuonna Caisa perusti internetpohjaisen tietopankin. Infopankkia kehitettiin Caisassa 2011 saakka, jolloin se muutti Helsingin kaupunginkansliaan. Nykyisin Infopankki toimii lukuisissa Suomen kaupungeissa. Caisalle ja Infopankille myönnettiin 2008 Valtion Tiedonjulkistamispalkinto ja Helsingin kaupungin monimuotoisuuspalkinto.


Caisan johtajana ovat toimineet

Tuula Leino 1996-2001
Tuula Meres-Wuori 2001-2003
Johanna Maula 2002-2011
Ahmed Akar 20.8.2007-31.12-2008, 17.5.-31.7.2010
Paiju Tyrväinen 1/2012-8/2012
Leena Pellilä 9/2012-12/2013
​​​​​​​Tomi Purovaara 1/2014-7/2016
Cátia Suomalainen Pedrosa 8/2016-


Caisa 2.0

Kehittyvässä kaupungissa myös Caisan toiminta muuttuu. Kumppanuuksien kautta Caisa pyrkii edistämään kulttuurista monimuotoisuutta niin kaupungin eri virastoissa, hankkeissa kuin taidelaitoksissakin. Keskustelujen avaaminen, toimintamallien kehittäminen ja ”samaan pöytään saattaminen” ovat Caisan tehtäväkenttää.

Caisan toiminta jakautuu neljään osa-alueeseen; Caisa Pro, Caisa People, Caisa Workshop ja Caisa Talks. 

Caisa Pro

Caisa Pro on Helsingissä asuville transkulttuuristen ammattitaiteilijoiden toteuttamaa toimintaa. 

caisa people

Caisa People on eritaustaisten kaupunkilaisten omaehtoista ja yhteisöllistä toimintaa, kuten kokoontumisia, juhlia, esityksiä ja tapahtumia. 

cAISA WORKSHOP

Caisa Workshop tarjoaa eri-ikäisille helsinkiläisille kursseja ja työpajoja, joiden keskiössä on kulttuurienvälinen ymmärrys ja vuoropuhelu. 

CAISA TALKS

Caisa Talks tarjoaa alustan keskusteluille, jotka tukevat kansainvälistyvään helsinkiläisyyteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvää keskustelua ja asiantuntijuuden kehittymistä. 

Liity kanta-asiakkaaksi

ja seuraa somessa!

Kanta-asiakkaana kuulet Caisaa koskevat uutiset ensimmäisten joukossa. Kerromme kuulumisistamme ja kanta-asiakkaille suunnatuista tarjouksista uutiskirjeellä. Voit liittyä Caisan kanta-asiakkaaksi täyttämällä lomakkeen, joka löytyy alla olevan linkin takaa.

Caisalla on aktiivista toimintaa myös sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä (@caisakulttuuri). Tavataan somessa!Olemme osa Helsingin
kultturikeskusta

Caisa on yksi Helsingin kulttuurikeskuksen toimipaikoista. Helsingin kulttuurikeskus kehittää kulttuurisesti rikasta pääkaupunkiseutua edistämällä taidetta, kulttuuria ja luovuutta. Kaupunkilaisille suunnattuja palveluja ovat kulttuuritapahtumat, esitykset, näyttelyt, kurssit ja taidekasvatus. Helsingin kulttuurikeskus haluaa palveluillaan varmistaa, että kulttuuri on monimuotoista ja kaikkien saavutettavissa.

Helsingin keskustassa sijaitsevan Caisan  lisäksi kulttuurikeskus tarjoaa palveluitaan ja kulttuuriohjelmaa läntisessä Helsingissä Kanneltalossa, itäisessä Helsingissä Stoassa, Vuotalossa ja koillisessa Helsingissä Malmitalossa sekä keskustassa Savoy-teatterissa, lasten ja nuorten taidekeskus Annantalossa.

Talot järjestävät oman profiilinsa mukaista ohjelmaa läpi vuoden. Kesäisin myös Espan lava täydentää Helsingin kulttuurikeskuksen ohjelmatarjontaa. Toimipaikkojen tapahtumat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä helsinkiläisen taide- ja kulttuurikentän kanssa.

Kulttuurikeskus jakaa avustuksia ja apurahoja taide- ja kulttuurialan organisaatioille, yhteisöille ja taiteilijoille sekä tarjoaa taiteilijoille hyvin varustettuja esitystiloja eri puolilta Helsinkiä. Ateljeetiloja ammattitaiteilijat voivat hakea Harakan saaresta, ja Eläintarhan huvila tarjoaa tukea vierailevien ulkomaalaisten taiteilijoille asumiseen.