Avoin toiminta perheen pienimmille

Taidetta taaperoille

Lapset pääsevät tutkimaan taidemateriaaleja ja taiteen tekemisen tekniikoita eri pisteissä yhdessä aikuisen kanssa.


Open Studio for Toddlers / Avoin studio taaperoille -työpajat 

22.9.–3.12.2020 tiistaisin klo 13.30–15.30 ja torstaisin klo 10–12 

Lapset tutustuvat yhdessä huoltajansa kanssa erilaisiin taidemateriaaleihin ja tekniikoihin, jotka on sijoitettu studiotilan eri pisteisiin. Tilassa on aina maalaustelineet ja kuvanveistomahdollisuus. Lapset voivat työskennellä omassa tahdissaan ja tutustua viikoittain vaihtuviin tekemisen pisteisiin. 

Lapsille avautuu mahdollisuus kokeilla omaa taidetekemistä ja kehittää sosiaalisia taitojaan toisten lasten kanssa. Lapsen ja huoltajan kiintymyssuhde vahvistuu leikkisässä ja luovassa ympäristössä. Työpajoihin voi tulla koko ajaksi tai vain hetkeksi kerrallaan.

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

Työpajaohjaajana Eungyung Kim 

IKÄSUOSITUS JA/TAI KOHDERYHMÄ: 1,5–3-vuotiaille lapsille yhdessä huoltajan kanssa 

TILA: Maissi 

KIELET: Englanti & Suomi

TIEDUSTELUT: Eungyung Kim, eungyungkim@gmail.com 

YHTEISTYÖTAHOT: Caisa & Ek Taide 


HUOMIO! Korona-aika aiheuttaa seuraavia poikkeusjärjestelyitä

Osallistujilta kerätään paikan päällä ilmoittautumislomake, jossa ilmoitetaan huoltajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osallistuvien lasten määrä.

Työpajaan voi osallistua kerrallaan vain yksi huoltaja per lapsi tai lapset.

Työpajassa voi toimia ohjaajan lisäksi yhteensä 16 henkilöä kerrallaan. Jos ilmoittautuneita on paljon, rajataan osallistumista tilanteen mukaan seuraavasti:

Tiistaisin ryhmä 1 klo 13.30-14.30 ja ryhmä 2 klo 14.30-15.30. Rajoitus 16 henkilöä tilassa yhtäaikaisesti.

Torstaisin ryhmä 1 klo 10-11 ja ryhmä 2 klo 11-12. Rajoitus 16 henkilöä tilassa yhtäaikaisesti.

Työpajaa koskevat tiedustelut ja kysymykset teemu.savikurki@hel.fi