Kurser

Verkstäder och kurser för barn

Kurser för skolgrupper

Caisas 5x2-kurser stöder skolornas konstundervisning och internationaliseringsfostran. På Caisa ordnas också kortare kurser och verkstäder.

Fritidskurser för barn

Barn får möjlighet att prova på att skapa konst och utveckla sina sociala färdigheter tillsammans med andra barn. 

http://www.caisa.fi/sv/avointoimintasv